”State of world’s nursing 2020”- raportin tiivistelmä luettavaksi